Kontakt: +381 (0) 11 6903 246 | omegahemingbeograd@gmail.com

Erozin

EROZIN je sredstvo proizvedeno od parafinskih visoko rafinisanih ugljovodonika. Veoma nizak sadržaj aromata i nezasićenih ugljovodonika daje mu dielektričnu krutost i brzo uspostavlja izolaciju elektroda nakon pražnjenja.

EROZIN poseduje:

  •  nisku isparljivost i neutralan miris sto omogućuje ugodniji rad operatera.
  •  zbog visoke tačke paljenja sigurniji je rad.
  •  niski viskozitet omogućuje odlično spiranje.

Kvalitetni nivo

JUS ISO 6743 – 8
ISO - L – MHA

FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

  EROZIN
 Boja bezbojan
 Viskozitet na 400C, mm2/s 2,3
 Tačka paljenja, 0C 102
 Gustina, kg/l 0,820
 Sadržaj aromata, % wt 0,2
 Destilacija početak, 0C
                  kraj, 0
240
268
 Dielektrična konstanta na 200C 2,1

Isporučuje se u originalnoj ambalaži, plastičnim kanisterima od 25 litara i metalnim buradima od 180 kg.

 

Русский

Tехнический лист