Kontakt: +381 (0) 11 6903 246 | omegahemingbeograd@gmail.com

Presolin

Sintetičko sredstvo za štancovanje

PRESOLIN je vodorastvorno sredstvo specijalno formulisano za stancovanje i deformaciju metala. Ne sadrzi biocide i fungicide, nitrite i hlorna jedinjenja.
Ne sadrzi Dietanolamin zbog cega ne postoji opasnost od stvaranja kancerogenih  
N-nitrosamin-a.

PRESOLIN je potpuno sintetičko sredstvo sa visokim sadržajem mazivih i EP aditiva što omogućuje finu obradu bez kidanja deformisanog metala. Upotrebljava se kod težih operacija deformacije kao koncentrat mazanjem alata ili komada koji se obrađuje. Kod lakih operacija pravi rastvor do 30% i i komadi se pre operacije potapaju u rastvor.

PREDNOSTI PRESOLIN 

  •  Visoka mazivost –visok kvalitet obrade i dugotrajnost alata
  •  Bakterioloska stabilnost – ne podleze napadu baktrerija, minimalno održavanje 
  •  Visok sadržaj antikorozionih aditiva – dugotrajna otpornost obrađenih komada na koroziju

Preporučuje se da se PRESOLIN  dodaje u vodu a ne obrnuto.

Kvalitetni nivo

JUS ISO 6743 – 7
ISO - L – MAB

FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

  PRESOLIN
 Izgled Providna gusta tečnost
 Gustina na 200C, g/ml 1,080
 Tačka paljenja, oC Nezapaljivo
 Izgled rastvora Providna polutransparenta
 pH 30% emulzije 9.2
 Korozija, DIN 51360/II, 10% rastvor 0/0

Isporučuje se u originalnoj ambalaži, plastičnim kanisterima od 25 l i metalnim buradima od 200 kg.